Forum

lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.

Zatwierdzenie układu w UPR COVIDOVYM

Szanowni Państwo, zwracam się z zapytaniem czy ktoś z Państwa miał podobny problem, mianowicie Sąd odmówił zawarcia układu, z uwagi na nieważność kart - część kart nie zawierała wypełnionej rubryki w formularzu ministerialnym  imiona i nazwiska reprezentantów Wierzyciela, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni  generalnie chodzi o to czy być może ktoś z Państwa dysponuje orzeczeniami Sądu dotyczącym interpretacji art. 213 ust. 3 PrRestr Karta do głosowania niespełniająca wymogów określonych w ust. 1 jest nieważna z którego wynika, iż nie wszystkie ,,braki'' kart do głosowania dyskwalifikują przyjęty układ Z góry ślicznie dziękuję za pomoc