35 (1/2024)

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek, Aleksander Jerzy Witosz: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa na podstawie art. 323 Prawo restrukturyzowanego,
 • Rafał Adamus: Zagadnienie wpisu ostrzeżeń do ksiąg wieczystych po prawomocnym zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • Przemysław Wołowski: Racjonalność likwidacji przedmiotów stanowiących składnik masy upadłości, których miernik wartości sprzedażowej jest znikomy,
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Niebezpieczeństwo pokrzywdzenia wierzycieli rzeczowych i niewłaściwy podział korzyści w pre-packu – o potrzebie zmiany przesłanek uwzględnienia przygotowanej likwidacji,
 • Bartosz Sierakowski: Czy 10 listopada 2023 r. zmieniły się zasady likwidacji przez syndyka udziałów w spółce z o.o.?
 • Łukasz Grenda: Skutek egzekucyjny sprzedaży upadłościowej i odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe a bezskuteczność czynności prawnej,
 • Beata Krokos, Norbert Frosztęga: Upadłość fundacji rodzinnej. Zagadnienia wybrane,
 • Barbara Teisseyre, Krzysztof Czerkas: Finansowanie restrukturyzacji – rola banków i innych instytucji. Bariery regulacyjne,
 • Tomasz Rogala: Dopuszczalność postępowania restrukturyzacyjnego wobec wierzytelności stanowiących kwoty pomocy publicznej, w stosunku do których Komisja Europejska wydała decyzję nakazującą ich zwrot,
 • Grzegorz Mazur, Patrycja Kaczor: Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – zagadnienia praktyczne,
 • Małgorzata Kuczewska-Łaska, Krzysztof Czerkas: Współpraca mediatora i doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.