KIDR
http://kidr.pl/aktualnosci/numer-4-kwartalnika-doradca-restrukturyzacyjny
Export date: Sat Jun 6 19:19:27 2020 / +0000 GMT

Numer 4 kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”


Już od 21 czerwca 2016 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

  • Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania cywilne dotyczące masy restrukturyzacyjnej i masy sanacyjnej

  • Wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad układem – wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem

  • Skutki cesji wierzytelności dokonanej po otwarciu postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego

  • Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe

  • Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej po zmianach wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

  • Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle nowelizacji

  • Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji


Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.kidr.pl 1 oraz profilu „OIDR Kraków” na Facebooku 2.
Links:
  1. http://www.kidr.pl
  2. https://www.facebook.com/OIDR-Krak%C3%B3w-Okr%C4%9 9gowa-Izba-Doradc%C3%B3w-Restrukturyzacyjnych-w-Kr akowie-1681282095477023
Post date: 2016-06-08 09:36:07
Post date GMT: 2016-06-08 07:36:07

Post modified date: 2016-06-08 09:36:34
Post modified date GMT: 2016-06-08 07:36:34

Export date: Sat Jun 6 19:19:27 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com