Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

jest organizacją samorządu zawodowego licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych, jako przedsiębiorców działających w zakresie diagnozowania i zapobiegania niewypłacalności, zarządzania kryzysowego podmiotami gospodarczymi oraz wykonujących czynności doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka, nadzorcy i zarządcy na podstawie przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 

Kwartalnik Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych wydawany przy współpracy z Instytutem Allerhanda.

Aktualności

  • XXIV Szkolenie KIDR w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – 20 marca 2020 r.04.02.2020

    Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5. Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego i będzie poświęcone w całości nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i duże zainteresowanie szkoleniem, zachęcamy do możliwie niezwłocznego dokonywania zgłoszeń. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  • Współpraca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z KIDR30.01.2020

    Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 stycznia 2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  zawarła porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych. Celem porozumienia jest organizacja wspólnych zamierzeń w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych dla kadr sądownictwa i prokuratury, aplikantów Krajowej Szkoły  oraz doradców restrukturyzacyjnych, syndyków, nadzorców i zarządców. Porozumienie określa szczegółowy zakres i zasady współpracy  w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, a także promowania jakości kształcenia i wymiany dobrych praktyk w tym zakresie. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  • SZKOLENIE – Nowelizacja upadłości konsumenckiej – Warszawa 6 grudnia 2019 r.27.10.2019

    Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie w całości poświęcone będzie nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE