Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

jest organizacją samorządu zawodowego licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych, jako przedsiębiorców działających w zakresie diagnozowania i zapobiegania niewypłacalności, zarządzania kryzysowego podmiotami gospodarczymi oraz wykonujących czynności doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka, nadzorcy i zarządcy na podstawie przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 

Kwartalnik Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych wydawany przy współpracy z Instytutem Allerhanda.

Aktualności

  • Zniżka dla członków KIDR na konferencji pt. „Restrukturyzacja firm w oparciu o nowe przepisy – wnioski z rynkowego case study” – 26 października 2016 r.07.10.2016

    Uprzejmie informujemy, że wszyscy członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych regularnie opłacający składki członkowskie, są uprawnieni do otrzymania 10 % zniżki na Konferencji pt. „Restrukturyzacja firm w oparciu o nowe przepisy – wnioski z rynkowego case study”, która odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie przy ul. Skalnicowej 21. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  • Nr 5 kwartalnika „DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY”07.09.2016

    Już od 20 września 2016 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi: Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości wbrew obowiązkowi jako negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej Dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą na czynności komornika Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego i innych zobowiązań masy upadłości Umowa o roboty budowlane i umowa kaucji gwarancyjnej w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej normatywnej definicji Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne Zdolność restrukturyzacyjna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

  • Zniżka dla członków KIDR07.09.2016

    Uprzejmie informujemy, że wszyscy członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych regularnie opłacający składki członkowskie, są uprawnieni do otrzymania 10% zniżki na „Kursie Ekonomii i Finansów oraz tworzenia Planu Restrukturyzacyjnego dla Doradców Restrukturyzacyjnych” organizowanym przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, jak również w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach „Prawo Gospodarcze” oraz „Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe dla Doradców Restrukturyzacyjnych”. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.lazarski.pl.

Menu