Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

jest organizacją samorządu zawodowego licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych, jako przedsiębiorców działających w zakresie diagnozowania i zapobiegania niewypłacalności, zarządzania kryzysowego podmiotami gospodarczymi oraz wykonujących czynności doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka, nadzorcy i zarządcy na podstawie przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 

Kwartalnik Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych wydawany przy współpracy z Instytutem Allerhanda.

Aktualności

  • Informacja Dziekana o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów KIDR – 30 czerwca 2020 r.09.06.2020

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na dzień 30 czerwca 2020 r. na godz. 12:00 został zwołany Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych na dzień 30 czerwca 2020r. o godzinie 12:00. Posiedzenie odbędzie się za pomocą platformy wideokonferencyjnej ZOOM.  TREŚĆ ZAPROSZENIA

  • Nowa upadłość konsumencka28.03.2020

    24 marca 2020 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe. Część z tych zmian dotyczy zupełnie nowego modelu prowadzenia upadłości konsumenckich. Wprowadzone zmiany to nie tylko zmiany zasad dostępności upadłości konsumenckiej dla dłużników, ale także zmiana przebiegu całego procesu postępowania oraz wprowadzenie nowych obowiązków dla syndyków. W związku z powyższym przygotowana została krótka PREZENTACJA dla syndyków, przedstawiająca nowy model przebiegu prostego postępowania konsumenckiego. Celem tej prezentacji jest obrazowe przedstawienie naszej roli w tych postępowaniach.

  • WAŻNY KOMUNIKAT – odwołanie szkolenia 20 marca 2020 r.11.03.2020

    Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem koronawirusem, uprzejmie informujemy, że szkolenie zaplanowane na dzień 20 marca 2020 r. zostaje ODWOŁANE. Wszystkie opłaty dokonane w związku ze szkoleniem zostaną zwrócone. Analizujemy możliwość przeprowadzenia w przyszłości szkolenia on-line.