KIDR
http://kidr.pl/numer/17-3-2019
Export date: Wed Oct 21 13:18:00 2020 / +0000 GMT

17 (3/2019)
NAKŁAD WYCZERPANY
Numer dostępny od 16 września. • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 • Cezary Zalewski: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia

 • Aleksander Jerzy Witosz, Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

 • Rafał Adamus: O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze

 • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dochodzenie roszczeń uzupełniających i przekazanie do masy upadłości
  przedmiotu majątkowego w przypadku bezskutecznej czynności prawnej upadłego

 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Restrukturyzacja wierzytelności uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

 • Piotr Kędzierski: Solidarna i subsydiarna odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki osobowej
  w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Sukiennik: Funkcjonowanie rady nadzorczej w postępowaniu upadłościowym

 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Odpowiedzialność karnoskarbowa syndyka na podstawie przepisu
  art. 77 § 1 kodeksu karnego skarbowego z tytułu braku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników

 • Marek Rechciński: Art. 75C prawa bankowego – chybiona regulacja czy wciąż niewykorzystany potencjał?

 • Rafał Adamus: Sprzedaż upadłościowa udziałów w prawie własności nieruchomości
  a wygaśnięcie hipotek obciążających całą nieruchomość

 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w świetle celu przepisów

 • Norbert Frosztęga, Bartosz Sierakowski: Obowiązek przekazania środków pieniężnych do masy upadłości
  w następstwie ubezskutecznienia kar umownych na podstawie art. 130A Prawa upadłościowego

 • Mateusz Waberski: Problematyka wykonywania umów leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • Anna Czornik, Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska: Restrukturyzacja zobowiązania podatkowego
  a obowiązek informowania o schemacie podatkowym

 • Dariusz Chrapoński: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2019 r., III CZP 55/18


POBIERZ CAŁY NUMER W PDF 1
Links:
 1. http://kidr.pl/wp-content/uploads/2019/11/17-Dorad ca-nr-17-PDF-cały-numer.pdf
Post date: 2019-08-23 12:27:56
Post date GMT: 2019-08-23 10:27:56

Post modified date: 2019-11-25 10:32:22
Post modified date GMT: 2019-11-25 09:32:22

Export date: Wed Oct 21 13:18:00 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com