KIDR
http://kidr.pl/numer/18-4-2019
Export date: Wed Oct 21 12:55:41 2020 / +0000 GMT

18 (4/2019)

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

 • Grzegorz Kozub: Przegląd najważniejszych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej przyjętych ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw

 • Wojciech Piłat: Celowo, umyślnie czy wskutek rażącego niedbalstwa – kilka uwag o doprowadzeniu do swojej niewypłacalności

 • Emil Szczepaniak: Akty wykonawcze dla ustaw związanych z ostatnimi zmianami w prawie upadłościowym. Zapowiedź konsultacji publicznych

 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Mordasewicz: Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i innych ustaw z 30 sierpnia 2019 roku – omówienie głównych zmian. Część I

 • Łukasz Grenda: Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • Marcin Kubiczek, Jakub Michalak: Specyfika wyceny przedsiębiorstw na potrzeby opisu i oszacowania
  w ramach procedury przygotowanej likwidacji oraz w toku postępowania upadłościowego

 • Cezary Zalewski: Wynagrodzenie nadzorcy, zarządcy, syndyka

 • Rafał Adamus: Niewypłacalność piłkarskiego klubu sportowego

 • Mateusz Palian: W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie podwyższonej odpowiedzialności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w upadłości

 • Norbert Frosztęga, Piotr Zimmerman: Status wierzytelności z tytułu kar umownych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz: Egzekucja wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo po zatwierdzeniu układu

 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 maja 2019 r., V CSK 207/18 – wytoczenie powództwa z art. 293 § 1 K.S.H. przez syndyka masy upadłości

Post date: 2019-12-05 10:00:44
Post date GMT: 2019-12-05 09:00:44

Post modified date: 2020-03-26 12:16:54
Post modified date GMT: 2020-03-26 11:16:54

Export date: Wed Oct 21 12:55:41 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com