1 (1.2015)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj: Cztery postępowania restrukturyzacyjne
 • Wojciech Piłat: Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym
 • Aleksandra Machowska: Sprawy upadłościowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – najnowsze orzecznictwo
 • Paweł Kuglarz: Podstawowe standardy upadłości konsumenckiej w Polsce na tle wybranych regulacji europejskich
 • Jacek Werengowski: Postępowanie upadłościowe bez udziału wierzycieli
 • Patryk Filipiak, Anna Michalska: Uprawnienie wierzyciela rzeczowego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Rafał Adamus: Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Zbigniew Miczek: Nowe regulacje w zakresie podstaw ogłoszenia upadłości
 • Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski: Orzecznictwo SN i jego błędne interpretacje prawa upadłościowego jako przyczyna zmian w prawie
 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Wątpliwości odnośnie do przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie w przypadku menedżerów lub byłych przedsiębiorców ubiegających się o upadłość konsumencką
 • Paweł Janda: Artykuł 98 prawa upadłościowego i naprawczego jako podstawa restrukturyzacji kontraktów upadłego – uwagi ogólne

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF