11 (1.2018)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Emil Szczepanik – Konferencja „Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych”
 • Paweł Janda – Realizacja roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • Rafał Adamus – Układ częściowy a problem głosowania w grupach
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin – Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. I
 • Klaudia Jakubiec, Maciej Tuszakowski – Rozpoznawanie zgłoszeń wierzytelności instytucji finansowych w postępowaniu upadłościowym konsumenta – zagadnienia praktyczne
 • Tadeusz Grzesiak, Mateusz Kaliński – Ochrona praw wspólników w układzie konwersyjnym – wątpliwości natury konstytucyjnej
 • Robert Fluder – Ochrona prawnokarna postępowań restrukturyzacyjnych przed negatywnymi zachowaniami dłużnika
 • Miłosz Młynarski – Wyznaczony przez sędziego-komisarza termin do zawarcia umowy sprzedaży
 • Marek Rechciński – Dobra współpraca banku z doradcą restrukturyzacyjnym – science fiction czy niedaleka przyszłość?
 • Anna Michalska – Wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej w toku postępowania upadłościowego
 • Arkadiusz Górski – Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF