Numery
Filtry:
Wszystkie Wydarzenia Zmiany w prawie Kwartalnik
25 (3/2021)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Przemysław Wołowski: Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – kierunek zmian Cezary Zalewski: Zobowiązania alimentacyjne w postępowaniu upadłościowym – wybrane...
Więcej treści
24 (2/2021)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Cezary Zalewski: Kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego Paweł Janda: Zaspokojenie zastawnika rejestrowego w drodze przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w...
Więcej treści
23 (1/2021)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (sprawy międzynarodowe) Miłosz Młynarski, Paweł Janda: Wpływ upadłościowej sprzedaży ułamkowej części nieruchomości lub innego prawa na hipotekę Monika Gajdzińska-Sudomir: Odpowiedzialność poręczycieli i...
Więcej treści
22 (4/2020)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Paweł Janda: Projekt planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym konsumenta Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Śmierć upadłego Magdalena Michalska-Kania: Obowiązki kontrolne syndyka...
Więcej treści
21 (3/2020)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Anna Hrycaj: Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej...
Więcej treści
20 (2/2020)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Anna Hrycaj, Piotr Kędzierski, Bartosz Sierakowski: Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad...
Więcej treści
19 (1/2020)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Anna Hrycaj, Przemysław Wołowski: Podstawowe zasady prowadzenia akt przez syndyka masy upadłości Aleksandra Machowska: Nowelizacja prawa upadłości konsumenckiej – ustawa...
Więcej treści
18 (4/2019)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Grzegorz Kozub: Przegląd najważniejszych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej przyjętych ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo...
Więcej treści
17 (3/2019)
Numer dostępny od 16 września. Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych Cezary Zalewski: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia Aleksander Jerzy Witosz, Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych...
Więcej treści
16 (2/2019)
Anna Hrycaj: Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od stycznia 2019 r.). Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub...
Więcej treści
15 (1/2019)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pytania prawne skierowane do Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od czerwca 2018 r.) Cezary Zalewski: Sprzedaż w toku postępowania sanacyjnego...
Więcej treści
14 (4/2018)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Rafał Adamus: Wpływ restrukturyzacji i upadłości na działalność przewoźnika lotniczego Mirosław Mozdżeń, Joanna Juszczyk-Posiła: Podwójna odpowiedzialność członków upadłych SKOK-ów. Obowiązki syndyka masy...
Więcej treści
13 (3/2018)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. VI) Paweł Janda: Zaskarżalność postanowień wydanych w celu zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak:...
Więcej treści
12 (2.2018)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Rafał Adamus: Interpretacja „starego” art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych i 116 Ordynacji podatkowej Michał...
Więcej treści
11 (1.2018)
Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Emil Szczepanik – Konferencja „Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych” Paweł Janda – Realizacja roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym osoby...
Więcej treści
10 (4.2017)
Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. III) Dariusz Chrapoński – Materialnoprawne i procesowe aspekty odpowiedzialności na podstawie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego Andrzej Torbus –...
Więcej treści
9 (3.2017)
Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II) – postępowanie restrukturyzacyjne. Piotr Gil – Zbycie nieruchomości przez syndyka masy upadłości po orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej upadłego...
Więcej treści
8 (2.2017)
Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. I). Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński, Bartosz Sierakowski – Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym – wpływ na wybór osoby syndyka. Patryk...
Więcej treści