Numery
Filtry:
Wszystkie Wydarzenia Zmiany w prawie Kwartalnik
nr 35 (1/2024)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, Agnieszka Cybulska-Bienioszek, Aleksander Jerzy Witosz: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa na podstawie art. 323 Prawo restrukturyzowanego, Rafał Adamus: Zagadnienie wpisu ostrzeżeń do...
Więcej treści
34 (4/2023)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Łukasz Kozakiewicz: Wierzytelności przedawnione w projekcie planu spłaty wierzycieli Rafał Adamus: Problem zabezpieczenia roszczeń z kredytów frankowych przeciwko syndykowi masy upadłości...
Więcej treści
33 (3/2023)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Aleksander Jerzy Witosz: Prawo upadłego do żądania wyjaśnień i dokumentacji od syndyka Anna Hrycaj: Wpływ ogłoszenia upadłości banku na rozpoznawanie...
Więcej treści
32 (2/2023)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Rafał Adamus: Problem „przejścia” z umorzonego postępowania sanacyjnego do postępowania o zatwierdzenie układu Łukasz Kozakiewicz: Przyczyny powstania lub pogłębienia stanu...
Więcej treści
31 (1/2023)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Dariusz Chrapoński: Zasądzenie świadczenia i sposób oznaczenia syndyka lub zarządcy w procesach z ich udziałem Małgorzata Gołębiowska, Małgorzata Jaskulska: Obowiązki...
Więcej treści
30 (4/2022)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Piotr Kędzierski: Czy wynagrodzenie syndyka może być kosztem likwidacji? Próba wykładni art. 345 ust. 1 Prawa upadłościowego Łukasz Zawadzki: Prekluzja...
Więcej treści
29 (3/2022)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Cezary Zalewski: Tytuły egzekucyjne i wykonawcze w świetle przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego – wybrane zagadnienia Edyta Dzielińska: Status pracownika...
Więcej treści
28 (2/2022)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Dariusz Chrapoński: Upadłość osoby fizycznej a postępowania cywilne dotyczące jej zobowiązań Łukasz Zawadzki: Nowe problemy w starych „ofach”. Praktyczne uwagi...
Więcej treści
27 (1/2022)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Rafał Adamus: Skutki umorzenia postępowania sanacyjnego dla toczącego się procesu pauliańskiego Radosław Flejszar, Karol Tatara, Łukasz Trela: Prawomocność postanowienia o...
Więcej treści
26 (4/2021)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Aleksander Jerzy Witosz: Wymóg zgody spółki na zbycie udziałów (akcji) w toku postępowania upadłościowego Rafał Adamus: Trwałość bezskuteczności cesji wierzytelności...
Więcej treści
25 (3/2021)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Przemysław Wołowski: Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – kierunek zmian Cezary Zalewski: Zobowiązania alimentacyjne w postępowaniu upadłościowym – wybrane...
Więcej treści
24 (2/2021)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Cezary Zalewski: Kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego Paweł Janda: Zaspokojenie zastawnika rejestrowego w drodze przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w...
Więcej treści
23 (1/2021)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (sprawy międzynarodowe) Miłosz Młynarski, Paweł Janda: Wpływ upadłościowej sprzedaży ułamkowej części nieruchomości lub innego prawa na hipotekę Monika Gajdzińska-Sudomir: Odpowiedzialność poręczycieli i...
Więcej treści
22 (4/2020)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Paweł Janda: Projekt planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym konsumenta Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Śmierć upadłego Magdalena Michalska-Kania: Obowiązki kontrolne syndyka...
Więcej treści
21 (3/2020)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Anna Hrycaj: Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej...
Więcej treści
20 (2/2020)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Anna Hrycaj, Piotr Kędzierski, Bartosz Sierakowski: Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad...
Więcej treści
19 (1/2020)
Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Anna Hrycaj, Przemysław Wołowski: Podstawowe zasady prowadzenia akt przez syndyka masy upadłości Aleksandra Machowska: Nowelizacja prawa upadłości konsumenckiej – ustawa...
Więcej treści
18 (4/2019)
Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Grzegorz Kozub: Przegląd najważniejszych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej przyjętych ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo...
Więcej treści